စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ကချင်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဇော်ဂျွန်းလမ်း၊သီတာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၂၈၉၃
၀၇၄-၂၂၄၄၉
၀၇၄-၂၀၁၅၃
 
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အခန်း(၁၀၄)၊စုပေါင်းရုံးဝန်း၊ဧရာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့၊ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၀၈၀၀
၀၇၄-၂၂၅၅၂
 
မိုးကောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နကက(၁၁၈)၊နတ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊မိုးကောင်းမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၄၀၃၂၁  
မိုးညှင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နကက(၉၉)၊နတ်ကြီးကုန်း(ဗမာပိုင်း)ရပ်ကွက်၊မိုးညှင်းမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၆၀၀၂၉  
ဖားကန့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မော်ဝမ်းရပ်ကွက်၊ဖားကန့်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၇၀၆၂၃  
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော်ကားလမ်းဘေး၊မြို့မရပ်ကွက်၊ဝိုင်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၈၀၀၅၈  
ဗန်းမော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ညောင်ပင်ရပ်ကွက်၊ဗန်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၅၀၈၀၀
၀၇၄-၅၀၅၃၂
 
​ရွှေကူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဘောဂဗလအမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ရွှေကူမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၅၂၀၂၆  
မိုးမောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ငုရွှေဝါလမ်း၊ရုံးကုန်း-ခါနန်ရပ်ကွက်၊မိုးမောက်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၅၆၀၅၀  
၁၀ ပူတာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြို့မရပ်ကွက်၊ပူတာအိုမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၉-၇၇၈၃၈၈၈၃၀  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၆၅ လမ်း၊ (၂၂×၂၃)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၃၅၉၁၆  
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၅)၊ ၈၄ လမ်း၊ (၂၈×၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၆၀၂၀၄
၀၂-၂၄၆၆၄၄
 
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၈၄ လမ်း၊ (၂၈×၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၆၄၅၆၄  
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဆ-၁၃/၂ ၊ ၇၃ လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်း၊မြို့သစ်(၂)ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၇၇၈၂၃  
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​၆၅ လမ်း၊ (၂၂×၂၃)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၆၁၁၅၇
၀၉-၂၄၅၀၂၃၇
 
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တိုးချဲ့ဆောင်(၂)၊ အခန်း(၃+၄)၊ ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၈၀၅၅၃  
အမရပူရမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နယ်မြေ(၅/ခ)၊ မှန်တန်းရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၇၀၄၂၇  
​မြင်းခြံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်တိုင်အနောက်ဘက်၊ ဘုရားလမ်း၊အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၂၁၀၉၇  
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံးအဆောက်အဦ (၂) လွှာ ၊ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၅-၂၂၀၉၆  
၁၀ မိတ္ထီလာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စျေးပတ်လမ်း၊စျေးအရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၂၃၁၂၆
၀၆၄-၂၄၆၇၉
 
၁၁ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကြက်မင်းတွန်ရပ်၊အင်တိုင်းအုပ်စု၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၂၀၅၀၂၄၈  
၁၂ မတ္တရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မတ္တရာအရှေ့၊၊ အမှတ် (၂) ၊ ဗိုလ်တေဇရပ်ကွက်၊မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၇၉၀၀၇  
၁၃ မိုးကုတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရှမ်းတောအနောက်တောင်ရပ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၆-၂၀၀၃၁  
၁၄ မြစ်သားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်၁၄လမ်းထောင့်၊ မြို့မအရှေ့ရပ်၊မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၆၀၃၀၅  
၁၅ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သုခမင်္ဂလာ(၁)ရပ်ကွက်၊မြို့မစျေးမျက်နှာချင်းဆိုင်၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၅၇၀၀၉  
၁၆ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စံပြရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်-မန္တလေး-ပြည်လမ်း၊ စီးပွားရေးဘဏ်အနောက်ဘက်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၅၀၅၇၀  
၁၇ မလှိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နယ်မြေ(၁၀)၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မလှိုင်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၆၀၀၆၉  
၁၈ သာစည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊မြို့မရပ်ကွက်၊စျေးလမ်း၊သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၂၀၆၉၀၃၉  
၁၉ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ညီနောင်ကွက်သစ်ရပ်၊အမှတ်(၂)၊ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၂၀၅၀၀၃၂  
၂၀ ညောင်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)၊ဆုန်ကုန်းရပ်ကွက်၊ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၂၄၆၀၂၈၈  
၂၁ ရမည်းသင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သီလဝ(၃)ရပ်ကွက်၊ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၄၀၀၁၅  
၂၂ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးပေါင်းစုံလမ်း၊မြင်းဘက်ရပ်ကွက်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၄၉၀၈၂  
၂၃ တံတားဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လွှစဉ်တန်းရပ်၊တံတားဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၄၄၀၄၀  
၂၄ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဆိပ်ကမ်းရပ်ကွက်၊သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၆-၃၀၀၁၆  
၂၅ တောင်သာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံ-မိတ္ထီလာလမ်း၊တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၇၀၀၂၆  
၂၆ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၃(ဂ)/၁၁၃၊အောင်ဆန်းလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၈၀၀၈၀  
၂၇ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၉)လမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၄၀၃၄၅  
၂၈ စဉ့်ကူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၂)၊စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၆-၃၅၁၈၀  
၂၉ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊ရုံးပေါင်းစုံဝန်းအတွင်း၊ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၄၆၂၁၇  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြေကွက်အမှတ်-(ပခ-၂၇)၊ညောင်ပင်ကြီးရပ်ကွက်၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၅၅၀၁၆၇
၀၆၇-၅၅၀၁၇၇
 
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြေတိုင်းရပ်-၁၆၊ဦးပိုင်အမှတ်(၄၅)၊ဗိုလ်ကုန်းရပ်၊ရန်အောင်(၁)ရပ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၂၂၁၉၈  
သီရိ(၅)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သပြေလမ်း၊ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၅၅၀၁၆၈
၀၆၇-၅၅၀၃၅၉
 
လယ်ဝေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်၃/၁၄၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၃၀၃၅၅  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြေကွက်အမှတ်(၂၀၂)၊ စည်ပင်လမ်း၊မြဝတီရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၈၀၇၀၁၃၅  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ကယားပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မင်းစုရပ်၊ချိကယ်-ရှားတောလမ်း၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၃  
လွိုင်ကော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မင်းစုရပ်၊ချိကယ်-ရှားတောလမ်း၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၂၂၁၅၁၆  
ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စည်ပင်(၁)လမ်း၊ စည်ပင်သာယာရပ်ကွက်၊ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၄၀၁၂၂  
ဘောလခဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၅၀၀၇၂  
ဖားဆောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​​မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ သံလွင်ဦးလမ်း၊ ဖားဆောင်းမြို့၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၀၇၀၀၀၉  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ဆန်းချီတိုးချဲ့ မြို့သစ်ရပ်၊ ထားဝယ်မြို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၂၃၅၈၀
၀၅၉-၂၀၂၃၅၈၁
၀၅၉-၂၀၂၄၀၀၈
 
ထားဝယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ဆန်းချီတိုးချဲ့ မြို့သစ်ရပ်၊ ထားဝယ်မြို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၂၁၇၀၉  
လောင်းလုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​လောင်းလုံမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနစုပေါင်းရုံး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၃၃၁၂၁  
ရေဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရေဖြူမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနစုပေါင်းရုံး တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၃၇၀၂၃  
သရက်ချောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မြသီတာလမ်းထောင့်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊သရက်ချောင်းမြို့နယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၃၅၁၉၅  
မြိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးလမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၄၁၀၄၈  
ပုလောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဂန့်ဂေါ်လမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ပုလောမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၃၀၁၀၀  
​ကျွန်းစုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ မြို့မ၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၆၂၀၂၅  
တနင်္သာရီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​တနင်္သာရီမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနစုပေါင်းရုံး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၅၅၀၃၀  
၁၀ ကော့သောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊ အဏ္ဏဝါရပ်၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၅၁၀၆၃  
၁၁ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပုလဲရတနာလမ်းသွယ်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၅၀၀၁၀  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
မွန်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၆၈)၊ အထက်လမ်းမကြီး၊မရမ်းကုန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၂၂၀၀၈၊
၀၅၇-၂၃၀၁၈
 
မော်လမြိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၂၁၁၃၀ စုပေါင်းရုံး
မုဒုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြစံပယ်လမ်းသွယ်(၂)၊မြို့မ(၁)ရပ်၊မုဒုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၇၀၀၃၆  
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်နေဝင်းလမ်း၊အောင်ကုသိုလ်ရပ်၊သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၇၉၀၃၆  
ရေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​တနင်္သာရီလမ်းမကြီး၊သီရိမာလာရပ်၊ရေးမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၅၀၀၃၆  
ချောင်းဆုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၈၀၀၂၇  
ကျိုက်မရောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊အတ္တရံမြို့သစ်ရပ်၊ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၈၆၀၃၂  
​သထုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊နန်းခဲရပ်၊သထုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၄၀၁၀၆ စုပေါင်းရုံး
ကျိုက်ထိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘူတာလမ်း၊တောင်သူစုရပ်၊ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၆၀၀၅၈  
၁၀ ပေါင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်းသွယ်၊ပေါင်းရပ်ကွက်၊ပေါင်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၄၇၀၃၁  
၁၁ ဘီးလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရွှေဝါရောင်လမ်း၊အောင်ချမ်းသာကွက်သစ်၊ဘီးလင်းမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၆၄၁၆၆  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ(ရန်ကုန်) အမှတ်(၃၈၄)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်(၃၇)လမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၂၄၉၂၇၃
၀၁-၂၄၉၂၆၈
၀၁-၂၄၉၂၆၉
 
အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ(မန္တလေး) ၆၅လမ်း၊၂၂x၂၃ကြား၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့ ၀၂-၃၅၉၁၃၊
၀၂-၂၈၄၄၁၀၉
 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ချင်းပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​​ကျောဘုတ်ရပ်ကွက်၊ဟားခါးမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၂၁၉၄၂
၀၇၀-၂၁၀၆၁
 
ဟားခါးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စျေးဟောင်းရပ်ကွက်၊ဟားခါးမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၂၁၀၇၁ (ထန်တလန်)ပူးတွဲ
တီးတိန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မြို့မရပ်ကွက်၊တီးတိန်မြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၅၀၀၁၆ (တွန်းဇံ)ပူးတွဲ
ဖလန်းမြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဗလိုင်ရပ်ကွက်၊ဖလန်းမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၄၀၀၂၇
၀၇၀-၄၀၄၃၆
 
မင်းတပ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘဝသစ်ရပ်ကွက်၊မင်းတပ်မြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၇၀၀၄၉ ကန်ပလက်(ပူးတွဲ)
မတူပီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ခိုဘွေရပ်ကွက်၊မတူပီမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၈၀၀၅၄  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ကရင်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)၊အ.ထ.က(၄)ကျောင်းလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊(၆)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၂၆၉၈
၀၅၈-၂၁၀၉၄
 
ဘားအံမြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၁၁၄၇ စုပေါင်းရုံး၊
မြဝတီမြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊မြဝတီမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၅၀၀၁၈ စုပေါင်းရုံး
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၄၀၀၂၆  
လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကုန်သည်လမ်း၊(ဃ)ရပ်ကွက်၊လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၄၅၀၂၃  
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သိပ္ပံလမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၆၀၁၅၆  
ဖာပွန်မြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရားမုဒ်ဦးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဖာပွန်မြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၀၇၀၀၅၃  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး လ/မ-၃၊လမ်းမကြီးလမ်း၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၁၁၉၉
၀၄၃-၂၃၃၇၆
 
စစ်တွေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး
(ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ရသေ့တောင်၊ပေါက်တောစုဖွဲ့ရုံး ပါဝင်သည်)
လမ်းမကြီးလမ်း၊လမ်းမတော်တောင်ရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၁၀၅၈  
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊အစိုးရရပ်ကွက်၊ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၄၆၀၇၉  
သံတွဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သစ္စာလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊သံတွဲမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၅၃၄၂  
​မောင်တောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးဥတ္တမလမ်း၊မြို့မအနောက်ရပ်ကွက်၊မောင်တောမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၅၅၀၂၂  
ဘူးသီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မေယုလမ်း၊မြို့မအနောက်ရပ်ကွက်၊ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၅၃၀၁၇  
​တောင်ကုတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပန်းတောင်-တောင်ကုတ်ကားလမ်း၊သိမ်တောင်ရပ်ကွက်၊တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၀၀၄၉  
​ကျောက်တော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၇၀၂၆၈  
မြောက်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မင်းဗာကြီးလမ်း၊ဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊အောင်တပ်အုပ်စု၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၅၀၂၃၃  
၁၀ မင်းပြားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အောင်သစ္စာလမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊မင်းပြားမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၉-၈၅၂၂၄၂၂
၀၄၃-၇၅၀၄၃
 
၁၁ ဂွမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဦးဥတ္တမလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ဂွမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၆၃၀၂၀
၀၄၃-၇၅၀၄၃
 
၁၂ အမ်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မိုင်တိုင်အမှတ်(၉၄)၊ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်းဘေး၊စျေးတောင်ရပ်ကွက်၊ အမ်းမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၈၀၀၂၈  
၁၃ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ပလုပ်တောင်၊ကျောက်တိုင်ကွင်း၊ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၄၉၀၂၆  
၁၄ မြေပုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးဥတ္တမလမ်း၊ သဲတန်းရပ်ကွက်၊မြေပုံမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၀၃၀၀၀၉  
၁၅ မာန်အောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရဲမက်ကျော်ခေါင်လမ်း၊အနောက်စုရပ်ကွက်၊မာန်အောင်မြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၀၆၃၀၁၂  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၃၉)၊ဂေါ်သဇင်လမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၂၂၂၁၈၆၂
၀၅၂-၂၂၂၁၀၁၈
 
ရေတာရှည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၆)၊ ဒဂုံမန်းလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၈၀၀၂၆  
တောင်ငူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၉)ရပ်ကွက်၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊တောင်ငူမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၂၃၀၄၅  
ထန်းတပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အောင်သုခရပ်ကွက်၊ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၈၂၀၂၀  
အုတ်တွင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ကြက်သွန်ခင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ဦးဝင်ဖေလမ်း၊အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၄၆၀၁၅  
ဖြူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၆)၊(၂)လမ်း၊ဆေးရုံရပ်ကွက်၊ဖြူးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၄၀၀၃၅  
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဘေး၊ကွင်းမြောက်ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄၂၈-၆၀၀၃၁  
​ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ထိန်ဝင်းလမ်းသစ်၊မြို့မ(၃)ရပ်ကွက်၊ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၅၀၀၄၆  
ရွှေကျင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရှမ်း/ကြေးရပ်ကွက်၊ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၄၂၀၄၃  
၁၀ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဘေး၊မိုင်တိုင်အမှတ်(၈၅)လမ်း၏အနောက်၊ကိုက်(၁၀၀)အကွာ၊
အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊မြို့သစ်(က)(၂)လမ်း၊ရုံးပေါင်းစုံလမ်း၊ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၀၅၂-၄၀၀၁၇  
၁၁ ဝေါမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(အေ/၂၉၈)၊မင်းလမ်း၊အေးချမ်းသာယာတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ဝေါမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၇၅၆၁၀  
၁၂ ကဝမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ခန်းမလမ်းနှင့်ရန္တဗိုလ်လမ်းထောင့်၊ကဝမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၈၀၁၉၉  
၁၃ သနပ်ပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၃၁)၊သဇင်မြိုင်လမ်း၊ဘုရားကြီးပိုင်းရပ်ကွက်၊သနပ်ပင်မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂၂၇-၄၆၃၇၄  
၁၄ ပဲခူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၉)၊ဂေါ်သဇင်လမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၂၂၂၁၀၆၄  
၁၅ သာယာဝတီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဆရာစံမြို့သစ်၊သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၅-၃၀၀၁၀  
၁၆ လက်ပံတန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂၃)၊(၂)လမ်း၊မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၂၀၂၁  
၁၇ မင်းလှမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ရုံတန်းလမ်း၊အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊မင်းလှမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၀၀၁၂  
၁၈ မိုးညိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ရွှေဥဒေါင်းရပ်ကွက်၊မိုးညိုမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၈၃၀၈၃  
၁၉ အုတ်ဖိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​လေးငှက်ပစ်တောင်ကျောင်းလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၈၀၀၀၁  
၂၀ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကဝိမင်္ဂလာလမ်း၊ရွာမတောင်ရပ်ကွက်၊ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၅၀၀၃၉  
၂၁ ဇီးကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စည်ပင်သာယာလမ်းနှင့်ဘောလုံးကွင်း(၁)လမ်းထောင့်၊(၄)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၄၀၃၆  
၂၂ နတ်တလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊မင်းလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၆၀၂၂  
၂၃ ပေါင်းတည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၅၈၁)၊ရွှေတောင်လမ်း၊မင်းကွက်(၃)ရပ်ကွက်၊ပေါင်းတည်မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၈၁၉၄  
၂၄ သဲကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၂)၊အုတ်ဖိုလမ်း၊သဲကုန်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၆၂၀၉၃  
၂၅ ရွှေတောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံး(၂)လမ်း၊စုပေါင်းရုံးရပ်ကွက်၊ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၅၅၀၂၉  
၂၆ ပြည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အနောက်စောင်းတန်းလမ်း၊ဆံတော်ရပ်ကွက်၊ပြည်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၄၃၈၉  
၂၇ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၄၅၀၃၆  
၂၈ ပန်းတောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သိပ္ပံလမ်း၊မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၄၀၀၃၆  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၅)၊စျေးရပ်တန်းလမ်း၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၁၂၅၂ ၊ ၀၄၂-၂၂၆၈၄
၀၄၂-၂၄၅၃၀ ၊ ၀၄၂-၂၅၂၉၀
၀၄၂-၂၄၅၂၈
 
ပုသိမ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၅)၊စျေးရပ်တန်းလမ်း၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၁၀၁၈  
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အနော်ရထာလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၄၅၁၉၂  
သာပေါင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စာတိုက်လမ်းသွယ်၊(၃)ရပ်ကွက်၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၄၃၀၄၁  
ငပုတောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပန်းခြံလမ်း၊တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ငပုတောမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၀၄၄၂၁၆  
ကျုံပျော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အောင်သပြေလမ်း၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၅၆၄၃၅  
ရေကြည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အောင်ဆန်း(၄)လမ်း၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၅၂၃၈၃  
​ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဌာနလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၂၂၄၀၂၉၁  
ဟင်္သာတမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်-၂၉၂၊မန်းဘခိုင်လမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၂၂၆၁၂  
၁၀ ဇလွန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၇၀)၊ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊လမ်းမတော်မြောက်ရပ်ကွက်၊ဇလွန်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၃၅၀၁၅  
၁၁ လေးမျက်နှာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၄၈၀၄၆  
၁၂ မြန်အောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂၁)၊ရုံးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မြန်အောင်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၅၀၁၃၃  
၁၃ ကြံခင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊မင်းသီရိ(၂)လမ်း၊ကြံခင်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၄၀၂၃၈  
၁၄ အင်္ဂပူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကံကော်လမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၃၀၁၁၃  
၁၅ မြောင်းမြမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၅၃)၊ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၇၀၁၈၄  
၁၆ အိမ်မဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၀)လမ်း၊အထက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊အိမ်မဲမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၈၅၁၂၆  
၁၇ လပွတ္တာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရွှေကူလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊လပွတ္တာမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၈၀၀၈၃  
၁၈ ဝါးခယ်မမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စက်ရုံလမ်း၊သံကြိုးတိုင်ရပ်ကွက်၊ဝါးခယ်မမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၆၀၁၂၀  
၁၉ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၃)လမ်း၊မြို့မစျေးကြီးထောင့်၊မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၅၀၀၇၆  
၂၀ မအူပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၂)ဖြတ်လမ်း(၃)ရပ်ကွက်၊မအူပင်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၃၀၁၆၄  
၂၁ ပန်းတနော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သီဟလမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၃၀၃၇၄  
၂၂ ညောင်တုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံးလမ်း(၃)ရပ်ကွက်၊ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၂၀၀၄၇  
၂၃ ဓနုဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မဟာဇောတလမ်း၊(၇)ရပ်ကွက်၊ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၂၅၃၉၈  
၂၄ ဖျာပုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နီလာလမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ဖျာပုံမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၄၀၀၅၄  
၂၅ ဘိုကလေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၃)ဖြတ်လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသ ၀၄၅-၄၅၅၇၇  
၂၆ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၈)လမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၄၈၄၇၉  
၂၇ ဒေးဒရဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း(၂)ရပ်ကွက်၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝန်း၊ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊၊
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၀၄၅-၅၆၀၅၈  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်၊မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၂၂၉၆၀
၀၇၁-၂၃၂၇၅
 
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သီရိရတနာလမ်း၊ပါရမီရပ်ကွက်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၂-၂၁၆၁၉  
မြင်းမူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊မြင်းမူမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၄၀၃၈၉  
မြောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၈)လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်၊မြောင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၄၃၁၁၄  
ရွှေဘိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ကျုံးတော်ကွင်းလမ်း၊အမှတ်(၃)ဆားကျင်းကုန်းရပ်၊ရွှေဘိုမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၁၀၅၁  
ဝက်လက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရားကြီးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဝက်လက်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၃၀၁၀၈  
ရေဦး/ဒီပဲယင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ရေဦးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၇၇၇၅၁၅၁၅၁  
​ခင်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဇလပ်လမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ခင်ဦးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၇၀၂၅၉  
တန့်ဆည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နွယ်သာဂီလမ်း၊မဟာမြိုင်ရပ်ကွက်၊တန့်ဆည်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၄၉၃၇၉  
၁၀ ကန့်ဘလူ/ကျွန်းလှမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၇၀၄၀  
၁၁ မုံရွာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်၊မုံရွာမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၂၁၁၀၁  
၁၂ ချောင်းဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘူတာ(၁)လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ချောင်းဦးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၄၅၁၀၄  
၁၃ အရာတော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရွှေဘို-မုံရွာလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊အရာတော်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၆၅၂၁၃  
၁၄ ဘုတလင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၇)လမ်း၊မဟာဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊ဘုတလင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၅၀၂၇၅  
၁၅ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၇၀၀၇၈  
၁၆ ယင်းမာပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဂန္ဓာမာလမ်း၊(ခ)ရပ်ကွက်၊ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၇၃၀၃၃  
၁၇ ပုလဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရေကျော်လမ်း၊မြိုင်စည်ရပ်ကွက်၊ပုလဲမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၃၅၀၂၃  
၁၈ ကနီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဇော်ဂျီလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ကနီမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၂၅၆၃၈၇၂၂၅  
၁၉ ကသာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘူတာလမ်း၊အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ကသာမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၅၀၄၅  
၂၀ အင်းတော်/ဗန်းမောက်မြို့နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး
ဗျူဟာလမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊အင်းတော်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၉၀၁၉  
၂၁ ထီးချိုင့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တပင်ရွှေထီးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၆၀၄၇၅  
၂၂ ကောလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘဏ်လမ်း၊ကျော်ဇေယျာရပ်ကွက်၊ကောလင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၄၂၁၀၉  
၂၃ ဝန်းသိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဖလဲတန်းလမ်း၊ကျမိုင်းကြီးရပ်ကွက်၊ဝန်းသိုမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၅၀၀၈၅  
၂၄ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁)လမ်း၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၄၅၈၈၁၆၁၆၅  
၂၅ ကလေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရားကြီးလမ်း၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၂၁၀၄၂  
၂၆ ကလေးဝမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြို့ပတ်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ကလေးဝမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၄၄၀၁၅  
၂၇ မင်းကင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊မင်းကင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၄၄၀၉၇၀၅၂၅  
၂၈ မော်လိုက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နှင်းဆီလမ်း၊အရာရှိရပ်ကွက်၊မော်လိုက်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၄၂၀၇၄  
၂၉ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အောင်ဆန်း(၃)လမ်း၊အင်ကြင်းမြိုင်ရပ်၊ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၂၅၆၀၅၀၅၅၃ စုပေါင်းရုံး;
၃၀ တမူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြို့မလမ်း၊မြို့မ(၁၀)ရပ်ကွက်၊တမူးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၄၀၁၀၅  
၃၁ ခန္တီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ပေါ့မိုင်းရပ်ကွက်၊ခန္တီးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၂၄၈၀၂၉  
၃၂ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊နောင်ပကျစ်အရှေ့ရပ်ကွက်၊ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၂၄၆၀၂၂  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(9-G)၊စိုးကောမင်းရပ်၊မကွေးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၂၀၂၃၂၁၂
၀၆၃-၂၀၂၆၇၆၅
 
မကွေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းလမ်း၊တန်ဖိုးရပ်ကွက်၊မကွေးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၂၁၀၈၂  
ပခုက္ကူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၃-လမ်း၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ပခုက္ကူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၂၁၀၈၂  
ရေစကြိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊အမှတ်(၅)ရွာဘိုးရပ်ကွက်၊ရေစကြိုမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၃၀၂၄၃  
မင်းဘူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊စုပေါင်းရုံးဝန်း၊မင်းဘူးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၅-၂၁၀၁၀
၀၆၅-၃၀၁၂၉
 
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​တောင်ပြင်-၂ရပ်ကွက်၊စုပေါင်းရုံး၊တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၂၀၅၀၀၁၆  
ရေနံချောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​သစ်တပွေရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဘေး၊ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၀-၈၈၂၁၀၅၂  
​ချောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အနော်ရထာတံတားချဉ်းကပ်လမ်း၊အမှတ်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ချောက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၂၀၀၁၈၃  
အောင်လံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဝတ်ကျောင်းလမ်း၊စက်ရုံရပ်၊အောင်လံမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၉-၂၀၀၀၅၀  
၁၀ စလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နရပတိစည်သူလမ်း၊မြင်တင်ရပ်ကွက်၊စလင်းမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၄၂၂၈၄  
၁၁ ပေါက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ပေါက်-ပခုက္ကူလမ်းဘေး၊အောင်တံခွန်ရပ်၊ပေါက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၄၅၂၈၁  
၁၂ မင်းလှမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တာဘောင်ကြီးလမ်း၊ရုံးရပ်တောင်ပိုင်း၊မင်းလှမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၅-၄၅၄၈၄  
၁၃ သရက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊ရုံးရပ်ကွက်၊သရက်-မင်းတုန်းလမ်း၊သရက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၈-၂၁၀၆၇  
၁၄ နတ်မောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(၁၈)တမာပင်ရပ်၊မကွေးလမ်း၊နတ်မောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၆၉၀၉၀  
၁၅ မြိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြသီတာ(၂)လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မြိုင်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၄၀၀၂၃  
၁၆ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၅၀၀၄၅  
၁၇ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ချယ်ရီလမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၆၀၄၆၁
၀၆၃-၆၀၀၀၃
 
၁၈ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး လမ်းမတော်လမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၉-၄၀၀၆၉  
၁၉ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊လမ်းသွယ်၊ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၃၀၃၆၂  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၁၆၃/၁၆၇၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၅၂၅၁၆  
ကမာရွတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၄/၅၊၁၂/၁၃၊ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊(၆)ရပ်၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၃၆၄၄၀  
လှိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၁၃/အေးရိပ်မွန်လမ်း၊(၄)ရပ်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၈၂၂၃၇  
လသာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၉၉၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊(၄)ရပ်၊လသာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၈၂၂၃၇  
ဗဟန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၃၀၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ဗဟန်း(၃)လမ်းထောင့်၊မြို့မရပ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၃၈၀၉၁၀  
အင်းစိန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၈၊မင်းကြီးလမ်း၊ရွာမအရှေ့ရပ်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၄၀၂၆၃  
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​၂/၀၀၁/၀၀၂/၀၀၃၊ဝေဇယန္တာလမ်း၊ဇ/တောင်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၈၅၆၀၈၁၇  
မရမ်းကုန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၁၄၅/၁၅၀၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း(၁)ရပ်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၈၁၈၆၂  
ရန်ကင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရန်ကင်းလမ်းမကြီး၊(၂)ရပ်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၅၆၇၅၂ စုပေါင်းရုံး
၁၀ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၁၀၁/၁၀၂(၂)ခန်း၊ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့်ရတနာလမ်းထောင့် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၈၅၆၀၄၄၈  
၁၁ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၁)၊၁၈၀/၂။၄၀၃၊ကျောင်းကြီးလမ်း၊ကမ်းနားလမ်းအိုးဘိုသရက်
တောတောင်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၉၃၁၇၂၉၂  
၁၂ စမ်းချောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၇၄၊(တ)ထပ်၊ကျွန်းတောလမ်း၊ကျွန်း/လယ်ရပ်ကွက်စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၀၀၆၁၅  
၁၃ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊ရုံးရှေ့၊(၈)၇ပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၄၅၀၃၅  
၁၄ လမ်းမတော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၆၂၅၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊လသာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၃၇၁၂၁၆  
၁၅ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၁၆၈/၁၈၈၊၂၇လမ်း၊၅ရပ်ကွက်၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၃၇၀၈၇၉  
၁၆ ​ကျောက်တံတားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၂၀၀/၂၀၈၊၃၅လမ်း၊၃ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၅၄၆၁၁  
၁၇ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၈၀/၅၂၊ဘိုကလေးစျေးလမ်း၊(၈)ရပ်၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၅၆၉၉၇  
၁၈ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၈၁/၈၅၊တိုက်(၁၁)၊အခန်း(၂၀၇/၂၀၈/၃၀၇/၃၀၈)၊အနော်ရထာလမ်း၊(၂)
ရပ်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၂၉၀၄၇၂  
၁၉ ​မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၅၄၁/၁၂၈၊မဏ္ဍိုင်လမ်း၊ဇီဇဝါလမ်းသွယ်(၁)၊(ဂ)ရပ်ကွက်
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၉-၆၉၉၉၄၀၆  
၂၀ ​တာမွေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၂၊အိုးစု(၃)လမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၅၄၁၆၄  
၂၁ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စခန်းတွဲ၊ခရေပင်ရိပ်မွန်၊၁(က)၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၃၅၂၄၄  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး အမှတ်(၁၂၈/၁၃၂)၊ပန်းဆိုးတမ်းလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလမ်းထောင့်၊
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၈၄၈၁၂
၀၁-၃၈၄၇၉၇
၀၁-၃၈၄၂၉၄
 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၁) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၂၅၂၄၂၇
၀၁-၃၇၁၇၇၄
၀၁-၃၇၈၃၅၇
၀၁-၂၅၂၅၄၂
 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၂) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၁၂၀၁
၀၁-၂၅၂၅၄၅
 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၃) အမှတ်( ၅၉ / ၆၄ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၀၄၁၀
၀၁-၃၇၀၄၁၁
 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
ရှမ်းပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျောင်းကြီးစုရပ်၊အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၁၂၂၆၆၅
၀၈၁-၂၁၂၁၁၂၉
 
တောင်ကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သပြေလမ်း၊သစ်တောရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၁၂၁၁၉၅  
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​နောင်တုံကန်ပတ်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၂၂၉၄၄
၀၈၄-၂၁၀၆၅
 
တာချီလိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၆/၁၉)၊ ရုံးလမ်း၊ မကာဟိုခမ်းရပ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၅၁၉၅၀
၀၈၄-၅၁၄၈၂
 
လားရှိုးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၂၀/ပြည်တော်သာရပ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂)၊ သိပ္ပံလမ်း၊
(၁)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၂-၂၂၀၃၀၇၇
၀၈၂-၂၂၀၃၀၄၉
 
မူဆယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပိတောက်လမ်း၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၅၂၈၇၂
၀၈၂-၅၀၄၇၈
 
ကလောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၅/၂)၊ ကွင်းအမှတ် (၄၄)၊ ကျောက်တိုင်ရပ်၊ ၃-ရပ်ကွက်၊
ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၁-၅၀၀၅၉  
​ညောင်ရွှေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(၄ စျေးရပ်)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၂-ဆ)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊
ကံသာရပ်၊ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၁-၂၀၉၀၄၂  
လွိုင်လင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ မွေးတော်ကျောင်းလမ်း၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၃၁၀၀၄၉  
၁၀ လဲချားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၃၂၀၁၁  
၁၁ လင်းခေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်၊လင်းခေးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၈၇၀၆၅  
၁၂ ကျောက်မဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၇)၊ကွင်းအမှတ်(၃၂)၊မြို့မအနောက်ရပ်၊
ချယ်ရီလမ်း၊ရပ်ကွက်(၁)၊ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၂-၄၀၀၅၉  
၁၃ သီပေါမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မိုင်းပွန်လမ်း၊ဇာတ်စုရပ်ကွက်၊သီပေါမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၀၀၂၇  
၁၄ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၇၀)၊မြို့အကွက်အမှတ်(၄၂)၊ရပ်ကွက်(၁)၊
ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၂-၆၂၀၁၂  
၁၅ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂၆၈)၊အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ရပ်ကွက်(၅)၊ဦးပိုင်(၇၂)၊
ကောင်းထက်ရပ်ကွက်၊နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၂-၆၁၅၁၂  
၁၆ မိုးမိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊မိုးမိတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၆-၄၅၀၉၆  
၁၇ နောင်ချိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စျေးရပ်ကွက်၊ကွင်းအမှတ်(၁၆)၊ဦးပိုင်(၂၇)၊နောင်ချိုမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၅၀၁၉  
၁၈ တန့်ယန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၂၀)၊အကွက်အမှတ်(၄၄/မန်ဝိန်းအရှေ့)၊ရပ်ကွက်(၅)၊
တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၂-၃၈၂၃၂
၀၈၂-၃၈၂၈၁
 
၁၉ ကွမ်းလုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဝန်ထမ်းရပ်ကွက်၊ဆေးရုံကုန်း၊ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၇၀၀၀၆  
၂၀ ဟိုပန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကုန်းရပ်ကွက်(အိုးအိမ်တိုက်ခန်း)၊ဟိုပန်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၇၄၁၉၂  
၂၁ လောက်ကိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၇၂၁၉၂(ဘဏ်)  
၂၂ ရပ်စောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၉၉)၊မင်းလမ်း၊ဥတ္တံတားရပ်၊ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၀၄၀၇၈  
၂၃ ပင်လောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆)၊အကွက်အမှတ်(၁၁)၊မင်္ဂလာကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊
ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၁-၅၄၀၃၀  
၂၄ ပင်းတယမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စာတိုက်လမ်း၊အော်ယောရပ်၊ပင်းတယမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၆၆၀၁၆  
၂၅ ဟိုပုံးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၄၆၀၁၂  
၂၆ နမ့်စန်(တောင်)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဝါဆိုကျောင်းလမ်း၊နမ့်စန်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၈၀၁၆၆  
၂၇ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉၁)၊မြေကွက်အမှတ်(၁၈၉)၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊
ဘုရားလမ်း၊ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ၊ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၁-၈၄၂၃၂  
၂၈ ​မိုးနဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဥ/၃၊ကံကော်လမ်း၊ဥယျာဉ်ရပ်၊မိုးနဲမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၈၂၀၀၅၉  
၂၉ မိုင်းရှူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၄)၊မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၉-၄၂၈၃၆၁၉၁၅  
၃၀ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၆)၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၆၀၁၆၅  
၃၁ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၀ဟ/၁၆၉)၊ ၀မ်ဟွေရပ်ကွက်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၆၃၀၄၈  
၃၂ နမ့်စန်(မ)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နမ္မဝေါရပ်၊ စုပေါင်းရုံး၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၉၀၁၀
၀၈၂-၈၉၅၀၆
 
၃၃ သိန္နီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၆)၊ မြေကွက်အမှတ် (၁၀)၊ ရပ်ကွက်(၃)၊သိန္နီမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၆၃၀၃၀  
၃၄ နမ္မတူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၇)၊ ပန်ဟိုက်(၅) ၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၇၀၀၃  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်မျာ မှတ်ချက်
အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(ရန်ကုန်) အမှတ်(၅၉/၆)ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
၀၁-၃၇၈၃၇၀
၀၁-၃၇၈၃၇၂
 
အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(မန္တလေး) ၆၅လမ်း၊၂၂x၂၃လမ်းကြား၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့ ၀၂-၃၀၁၉၂