စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အသိပေးကြေညာချက်

 

  •  ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့်‌  “ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နေသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့် ဥပဒေများ ဖော်ထုတ် ရေးသားရန်၊ အခွန်စည်းကြပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်” ဟူသော နည်းဗျူဟာများနှင့်အညီ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ရေးဆွဲပြုစုထားပြီးဖြစ်၍ ဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.ird.gov.mm တွင် ပြည်သူများ သိရှိလေ့လာ အကြံပြုနိုင်ပါရန် လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • ပြည်သူများအနေဖြင့် ယင်းဥပဒေမူကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကြံပြုစာများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၄၆ ၊နေပြည်တော်သို့လိပ်မူ၍ စာတိုက်မှသော်လည်းကောင်း၊ e-mail address : policy@irdmyanmar.gov.mm သို့ လည်းကောင်း ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

 

 

(ပုံ) မင်းထွဋ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန