အခွန်လွတ်ကင်းမှုမရှိစေဘဲ ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်ငွေများ အပြည့်အဝကောက်ခံရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အခွန်စနစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပြည်တွင်း၌လှည့်လည်သုံးစွဲနေသော ကျပ်ငွေများကို အခွန်စနစ်ဖြင့် စုစည်းပေးရန်ဟူသော အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက်

“ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန် (၄) ရပ်” ကိုအောက်ပါအတိုင်း ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က)    အခွန်ကောက်ခံရရှိမှု အမြင့်မားဆုံးဖြစ်စေရန်။
(ခ)      အခွန်အခြေကို ချဲ့ထွင်ရန်။
(ဂ)      လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို တိုးတက်စေရန်နှင့် တိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်။
(ဃ)    အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုကို  ခေတ်မီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်။
 

အခွန်ကောက်ခံရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏အသုံးစရိတ်ကာမိစေရန် ဘဏ္ဍာငွေရရှိရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကို အထောက်အကူပြုရေးတို့ဖြစ်သော်လည်း ယင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်တွင်သာ အခြေပြုကောက်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲ အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်-
(က)    နိုင်ငံတော်တွင် ညီညွတ်မျှတသော အရအသုံးငွေကြေးစနစ်ပေါ်ပေါက်စေပြီး ငွေကြေးလည်ပတ်မှုကို မှန်ကန်စေ၍ငွေကြေးဖောင်းပွမှု မပေါ်ပေါက်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးရန်၊
(ခ)    ပြည်တွင်းစားသုံးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စုဆောင်းမှုတို့ကို အခွန်အကောက်စနစ်က ထိန်းညှိပေးရန်၊
(ဂ)    ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
(ဃ)    ဓနအင်အားမျှတစေရန်၊ (ဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးမှုညီမျှစေရန်)
(င)    စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
(စ)    နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊
(ဆ)    ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်။

 

အခွန်မူဝါဒ

(၁)    တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ရသင့်ရထိုက်သည့်အခွန်အကောက်များ     အပြည့်အဝကောက်ခံရရှိရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊
(၂)    ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေသောမျှတသည့် အခွန်စနစ်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေရန်၊
(၃)    အမျိုးသားစီးပွားရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု ရရှိစေရေးအတွက် စားသုံးမှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စုဆောင်းမှုတို့ကို အခွန်အကောက်စနစ်ဖြင့်ထိန်းညှိပေးရန်၊
(၄)    တစ်မျိုးသားလုံး၏ ကျန်းမာရေး၊ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေးတို့အတွက်အခွန် အကောက်စနစ်ဖြင့်ထိန်းညှိပေးရန်၊
(၅)    သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တွင်းထွက်သယံဇာတများထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲ ရေးအတွက် အခွန်အကောက်စနစ်ဖြင့်ထိန်းညှိပေးရန်။