ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံယူထားသည့်တာဝန်

“ပြည်သူလူထု၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအလို့ငှာ အခွန်ကို အမြင့်မားဆုံးရရှိစေရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားကောင်းများပီပီ ဆန္ဒအလျောက် အခွန်ပေးဆောင်လာစေရေး”

 

Mission

 

          “To make taxpayers willingly pay tax as good citizens, by delivering quality service in order to maximize revenue for the prosperity of the people”

 

 

ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်စိတ်ကူး

“ကျွန်ုပ်တို့ ဌာနသည် အလွန်ထိရောက်ကောင်းမွန်သော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ခေတ်မီသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမည်”

 

Vision

 

          “We will be a modern organization that acts with integrity and is recognized internationally as a highly effective tax administration.”