စဉ် အခွန်ထမ်းအမည် အခွန်ထမ်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ် လိပ်စာ အခွန်ထမ်းဆောင်သည့်ရုံး
25401 YGA Capital Co; Ltd 104177077 အမှတ်-၁၁၃/၃အေ၊အောင်မြေသာလမ်း၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းသွယ်၊,ဗဟန်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25402 Y-Gandamar Co.,Ltd 101937585 အမှတ်-၉၊မြေညီထပ်၊အင်လမ်း၊ဆေးရိုးတန်း၊ငြိမ်းချမ်းရေးရပ်ကွက်,ကြည့်မြင်တိုင်,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25403 Myanmar Pyi Sone Aung Trading Co;Ltd 116962195 အမှတ်-၁၁၊အခန်း-၄၊နှင်းဆီလမ်း၊သာယာကုန်းရပ်ကွက်,မင်္ဂလာတောင်ညွန့်,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25404 Yi Ding International Co,Ltd 102164237 No.57(A),သာယာရွှေပြည်လမ်း၊,ရန်ကင်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25405 Myanmar Pyit Taing Htaung Co. 108866446 အမှတ်-၂၆၀၊၄လမ်းမြို့သစ်၊က/ခရကွက်၊,အင်းစိန်,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25406 Yian Hung Trading Co., Ltd - အမှတ်-၇၀၊သုနန္ဒာလမ်း၊သုမင်္ဂလာအိမ်ရာ၊,သင်္ဃန်းကျွန်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25407 Yin & Zin Co., Ltd 100867567 S/၁၄၊ကံ့ကော်-၁-လမ်း၊မြကန်သာအိမ်ရာ၊၅-ရပ်ကွက်,လှိုင်,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25408 Myanmar QI Ming Xin Trading Co., Ltd 111884188 No.280,Strand Road, Shwe Linpan Industrial Zone,,လှိုင်သာယာ,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25409 Yin Aye Finance Co; Ltd 111141738 966,ဗိုလ်ဖိုးစောလမ်း,၂၈ရပ်ကွက်,,ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း),ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25410 Myanmar R&E Ltd 116404176 အမှတ်-၈၊ဓမ္မစေတီးလမ်း၊ပန်းခြံတာဝါ၊မြေညီထပ်၊,စမ်းချောင်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25411 Yin Linn han Ltd - အမှတ်(၃၅)၊ရှင်စောပုလမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်,စမ်းချောင်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25412 Myanmar Reliance Energy Co,Ltd 112802096 အခန်း-၅၊တိုက်-၂၊နှင်းဆီလမ်း,မင်္ဂလာတောင်ညွန့်,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25413 Yin Myo Aung Enterprises Co.,Ltd 110164254 အမှတ်(၇၉/၈၁)၊အခန်း(၁၀၀၆)၊စင်ထရယ်တာဝါ၊အနော်ရထာလမ်း,ကျောက်တံတား,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25414 Myanmar Reliance Shipping Services Ltd 108389109 1003/10ထပ်,,ကျောက်တံတား,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25415 Myanmar RFS Trading Co;Ltd 104346987 ၁၈၉-၁၉၅/၇လွှာ/ပန်းဆိုးတန်းလမ်း/ကျောက်တဲတား,ကျောက်တံတား,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25416 Myanmar Rich Land Mining Co,Ltd 102451678 No.(10/B),Pyi Taw Aye Yeikthar Street ,(7) Quarter,ရန်ကင်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25417 Myanmar Rich Land Mining Co,Ltd 102451678 No.(10/B),Pyi Taw Aye Yeikthar Street ,(7) Quarter,ရန်ကင်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25418 Myanmar Rich Land Trading Co,Ltd 102383354 No.(10/B), Pyi Taw Aye Yeikthar Street ,(7)Quarter,ရန်ကင်း,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25419 Myanmar Rightway Co.,Ltd 112093826 အမှတ်(၄၆)၊(၅၃)လမ်း၊,ပုဇွန်တောင်,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)
25420 Kyei Sin Agency Co; Ltd - R-05,7/A,ရှုခင်းသာလမ်း,,သာကေတ,ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး MTO-3(အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၃)

Pages