IRD Law Mobile App

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများအား Moblie Device များပေါ်တွင် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်မည့် IRD Law App ကို အောက်ပါ Link များတွင် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။