အ​ခြေပစ္စည်းမြတ်စွန်းငွေ

အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေရရှိခြင်းအတွက် ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ခြင်း

- အခြေပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းမှပေါ်ပေါက်သည့် မြတ်စွန်းငွေအပေါ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရမည်။ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ရရှိသည့်ငွေကြေးအမျိုးအစားဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။(၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ (ခ))

(Tax Calculator link တွင် ဝင်ရောက်တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)