အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် သိရှိ‌ဆောင်ရွက်ကြရမည့်အချက်များ
အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူ/ရယူ/လွှဲပြောင်း အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ပြည်တွင်းရှိ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းအမည်ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှဝယ်ယူသည့် ကုန်စည်များနှင့် ပြည်တွင်းမှရယူသည့် ဝန်ဆောင်မ
အောင်ဘာလေ အွန်လိုင်းထီ အက်ပလီကေးရှင်း Install ပြုလုပ်ပုံနှင့် အသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့် (User Guide)
အထူးကုန်စည်ခွန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည့် အချက်များ
အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် အခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းမှုစနစ် (e-Filing Management System) အသုံးပြု၍ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း ပတခ (ဝင)-၀၃-၀၇(က)န
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက ကောက်ခံလျက်ရှိသော အခွန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
အခွန်ထမ်းအမျိုးအစားများနှင့် ဝင်ငွေခေါင်းစဉ်အလိုက် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန် နှုန်းထားများ